Abdal Musa Türbesinden Gelirim

Abdal Musa Türbesinden Gelirim sözleri


Abdal Musa Türbesinden gelirim
Budala Sultan'da ibret görürüm
Oturak Baba'dan niyaz alırım
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Kafi Baba Finike'de belledim bilirim
Niyaz eder Mestan Şah'a gelirim
Keramet Baba'dan ilham alırım
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Uçar su yeşil göl sırrı bilesiz
Sevindik Baba'yı seven çilesiz
Hem burada hem Mısır'da Kaygusuz
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Duman Baba Himmet Baba pir dedik
Çatal Baba Haydar Baba er dedik
Siman Ümmü ile baltası gedik
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Veli Baba Isparta'da belledim
Sücaettin Veli'yi kalpte dinledim
Yunus ile Mevlana'ya uğradım
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

İdris Hünkar dedi tacından
Sarı İsmail ilham aldı yüceden
Kadıncık Ana'dan Fatma Bacı'dan
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Lokman Perande'yle Genç Abdal candan
Taptuk Emre Sarı Saltuk erkandan
Hasan Dede'yle Haydar Sultan'dan
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Hacı Bayram Veli kışı yaz eden
Pir Sultan Kul Himmet Şah'dan söz eden
Balım Sultan ile Battal Gazi'den
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Ahmet Yesevi'den bize öğütler
Teslim Abdal Derviş Ali yiğitler
Susuz Kerbela'da yanan şehitler
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Ali Kumral Abdal Devran'dan
Elvan Çelebi'yle Ahi Evran'dan
Akşemsettin Pir'den Eyüp Sultan'dan
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Karaca Ahmet Kızıldeli veliden
Doksan bin evliya Anadolu'dan
Ehlibeyt katar tutmuş Ali'den
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Şahkulu ile Geyikli Baba gezenler
Hakk-Muhammet-Ali müşkül çözenler
Sivas'taki yanan aydın ozanlar
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Kul Hüseyin Hüseyin Gazi savaşta
Kırklar yola çıkmış softa telaşta
Elli şehit Çorum'da yüzon Maraş'ta
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Kement ile destur Salih Niyazi
Darda ikrar alan Cemal Çelebi
Atatürk'le Hünkar'a yaptılar niyazı
Türbesinden selam Hacı Bektaş'a

Hasan Kara gelse Mehdi Ali'ler
Sahte dinciler zulmü yeniler
Bilip bilmediğim erler veliler
Selam gönderdiler Hacı Bektaş'a

Hasan Kara - Beste Formu

"Arda Kağan" tarafından gönderilmiştir ve
"7908" kez görüntülenmiştir