Abdal Musa Sultan Ceylanı Geldi

Abdal Musa Sultan Ceylanı Geldi sözleri


Abdal Musa Sultan ceylanı geldi
Ufkumuzu fetheden Yaradan Allah
Cihan harap oldu insan az kaldı
Gene hüküm sendedir Yaradan Allah

Hasan'la Hüseyin anadan doğdu
Zühre ebe beleyim kundacı[ğı]n sardı
Onlar da Ali'den şifayet umdu

Varın bakın Fatma ana üç aylarda mı
Elleri göğsünde gayet zorda mı

Yer yüzünü yeşil çimen bürüdü
Gözlerimden kanlı yaşlar yürüdü
Esbablar döküldü donlar çürüdü

Varın bakın Fatma ana üç aylarda mı
Elleri göğsünde gayet zorda mı

Kuşlar yuva yapmış anın başına
İnsan sel sel olmuş gözün yaşına
Kimler karışır şu Ali'min işine

Varın bakın Fatma ana üç aylarda mı
Elleri göğsünde gayet zorda mı

Seksen bin evliya dirildi geldi
Doksan bin evliya minnete durdu
Onlar da Ali'den şifayet umdu

Varın bakın Fatma anam dardan indi mi
Elleri göğsünde gayet zorda mı

Abdal Pir Sultan'ım noldu nolacak
Yüksek dallerine bülbül konacak
Yarın Hak divanında mahşer kurulacak
İnsan ettiğini orda bulacak

Musulca Köyü Halkı - Havsa

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"5430" kez görüntülenmiştir