Suda Boğulan Gelin 01

Koçhisar'ın Kaçarlı köyünden, Köprü köyüne gelin almak için gelen düğün alayı, gelini alıp dönerken, Kızılırmak üzerinde, bindikleri kayık devriliyor ve gelin ile birlikte bir çok insan suda boğuluyor. Toklumenli Âşık Said, bu türküyü bu olay için söylemiştir.

Kaynak: Kırşehir Destanları, nr. 13/6; Toklumenli Âşık Said, Derleyen Muzaffer Ergün, Kırşehir Basımevi 1938, s.9; Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları - Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs - 2003, Ankara, s.178-179


Kırşehirli Aşık Said - Kırşehir

"Zeynep Ceren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"3061" kez görüntülenmiştir