Beypazarı Meskenimiz (Kaçakçı Ağıtı)

Geçen yüzyılda Osmanlı borçlarından ötürü tütün, tuz gibi maddeler için Fransa'ya birtakım ayrıcalıklar tanınmıştı. Bunlardan biri de Reji denilen tütünleri satın alan kuruluştu.

Halk ektiği tütünü bu Reji'ye vermek zorunda idi. Ucuz aldığı için ekici tütününü oraya vermek istemezdi. Bu yüzden tütün kaçakçılığı almış yürümüştü. Kaçakçılığı önlemek için bir silahlı izleyici kurum meydana getirilmişti. Bunlara "Kolcu" denirdi. Hükümet içinde hükümetti bunlar bir çeşit. Kolcular ile ekiciler arasında çok kanlı çarpışmalar olur, çok canlar yanar, ölenler olurdu. Bu olaylar üzerine çok türküler yakılmıştır. Cumhuriyet hükümeti buna son vermiştir. Bu ağıt bir kaçakçının kolcular tarafından öldürülmesi üzerine yakılmıştır.

Kaynak: Evlerinin Önü - Cahit Öztelli


Tahsin Nahit - Çankırı

"Zeynep Ceren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"5819" kez görüntülenmiştir