Bir Sen İç Sevdiğim 1

Türkü biçiminde olan bu deme, Alevilerin meşhur halk dansı Mengi oynanırken söylenip çalınır. Naci Kum tarafından Çukurova'da Tahtacılardan derlenmiştir. Pir Sultan'ın ününün nerelere kadar yayılıp yüzyıllardır unutulmadığını göstermesi bakımından ayrıca önemlidir.

Kaynak: Naci Kum, Yörük... arasında tetkikler, görüşler, Türk Folklor Araştırmaları, sayı 11


Pir Sultan Abdal - Beste Formu

"Zeynep Ceren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"7171" kez görüntülenmiştir