Sen De Nereden Geldin

Osmaniye'nin Zorkun yaylasında genç bir kızın kendini dut ağacına asması üzerine yakılmıştır.

Kaynak: Erman Artun, “Osmaniye’de Ağıt Söyleme Geleneği ve Osmaniye Ağıtları”, Karacaoğlan’dan Bela Bartok’a Dadaloğlu’ndan Âşık Feymani’ye Osmaniye Kültür Sanat ve Folklor Sempozyumu Bildirileri, Matsa Basımevi, Ankara, 2005


Sultan İyibiçer - Osmaniye

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"1762" kez görüntülenmiştir