Bizim Evler Yaylaların Başında

Defçi kadın müzisyenlerin yoğun yaşadığı bölgelerden biri de Fethiye ve dolaylarıdır. Baş kısımda verdiğimiz ritim vuruşları, melodi akışı içerisinde çeşitli yerlerde yapılan vuruşları belirtmektedir.

Kaynak: Türkiye'de Çingene Müziği: Batı Grubu Romanlarında Müzik Kültürü, Melih Duygulu, Pan Yayıncılık 118, İstanbul, 2006


Ayşe Özcan - Fethiye

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"3779" kez görüntülenmiştir