Ali Akan'ın Ağıdı

Kırşehir Mucur Küçük Kavak köyünde dünyaya gelen Ali Akan, babayiğit, terbiyeli, çalışkan ve dürüst bir delikanlıdır. 20-10-1956 yılında Mahmutoğlu'ndan tarla satın almaya gittiği Kırşehir'den köyüne dönerken, dayısı Ömer Bulut'un traktörüne binmek istediği bir sırada ayağı kaymış ve römorkun altında kalarak feci bir şekilde can vermiştir.

Halk tarafından çok sevilen Ali Akan'ın genç yaşta elim bir trafik kazası sonucu ölmesi, çocuklarının yetim kalması, yıllarca belleklerden kolay kolay silinmemiştir. Halktan birisi, onun ağzından böyle bir ağıt yakmıştır.

Kaynak: Canfes Kurt, Mucur, Kurugöl Köyü, 1944 Doğ. İlkokul; Meryem Çalışır, Kırşehir, Kuruağıl Köyü, 1948 Doğ. İlkokul; Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları - Baki Yaşa Altınok, Oba Yay., Mayıs 2003, s. 383-384


Canfes Kurt - Mucur

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"8811" kez görüntülenmiştir