Ahmedin Ağıdı

Kozan (eski adı Sis) köylerinden birinde, ihtiyar bir kadının biricik oğlu, düşmanları tarafından, 40 yıl önce öldürüldüğünde, anası ve gelini bu ağıdı karşılıklı söylüyorlar.

***

Ehmed oğlum düğün gurmuş
Ben halaya çıkıcıyım

Cenazesi öyle kalabalık ki, [sanki] oğlum düğün kurmuş; ben acıdan, ne yapacağımı bilemiyorum, ortaya çıkıp halay çekeceğim.

***

Künde, her gün; Firez, biçilmiş ekinin toprakta kalan sapları; Efe, fes anlamlarındadır.

Kaynak: Ağıtlar I, Kemal Sadık Göğceli, Çukurovada Folklor Derlemeleri: 1, Adana Halkevi Neşriyatı: 1, 1943, s. 16-17; Ağıtlar, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, Birinci Basım, Ekim 1996, s. 64


Mehmet Saygılı - Osmaniye

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"17797" kez görüntülenmiştir