Sultandan Bir Gün Teligram Geldi

Bu türkü, Birinci Dünya Savaşı sebebiyle askere alınan Vezgiş ailesinin en küçük oğlu Rifat tarafından yakılmıştır. Rifat, savaşta ölmüştür. Onun arkadaşları bu türküyü Prizren'de söylemişlerdir.

Bugün sadece Rifat'ın akrabası Necmiye Vezgiş tarafından söylenmektedir.

Kaynak: Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı, 1976, s. 122-128


Tacida Hafız - Prizren

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"2077" kez görüntülenmiştir