Sultan Reşat Pederımızden Celdi

Bu türkü 1914 yılında Sırp ordularının Prizren'e girmeleri üzerine söylenmiştir. Prizren'in İliyaskuka mahallesinde yaşayan bir Türk subayının hanımı ve kızkardeşi tarafından ilk olarak söylendiği bilinmektedir.

Türkü, Prizren'e giren Sırp askerlerinin Müslüman halka yaptıkları işkenceyi dile getirmektedir.

Kaynak: Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı, 1976, s. 119-122


Tacida Hafız - Prizren

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"2330" kez görüntülenmiştir