Süleyman Ağa'nın Ağıdı

Andırın'ın soylularından Abazaoğulları'ndan Süleyman Ağa öldüğünde, ağıdı verenin söylediğine göre, 1800 yıllarında karısı Fatma Hatun yakıyor.

Kaynak: Ağıtlar, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, İkinci Basım, 1997, s. 229-230


Fatma Hatun - Andırın

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"2657" kez görüntülenmiştir