Ahmet'in Ağıdı

Avşarlardan Halil Ağa'nın oğlu Ahmet eşkıya çıkıyor. Bir çarpışmada da vurulup ölüyor. Bu ağıdı anası yakıyor. Olay 1920'lerde geçiyor.

Kaynak: Ağıtlar, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, İkinci Basım, 1997, s. 220


Yaşar Kemal - Çukurova

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"15720" kez görüntülenmiştir