Ali'nin Ağıdı

Avşarlardan Ali öldüğünde bu ağıdı onun üstüne nişanlısı yakıyor. Ali'nin öldüğü tarihi ve kasabasını, köyünü saptayamadım. Ağıdı Kadirli'nin Azaplı (Avşarlar) köyünden, 1939 yılında derledim.

Kaynak: Ağıtlar, Yaşar Kemal, Adam Yayınları, İkinci Basım, s. 156-157


Yaşar Kemal - Çukurova

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"18768" kez görüntülenmiştir