Abdo'nun Mezarı 2

Felix von Luschan'ın derlemesi, ülkemizde ses kayıt cihazıyla yapılan ilk derlemedir. Metinler, Arnavut Hakkı Tevfik Bey, Üstteğmen Zeki Bey, Profesör Karl Foy ve Mehmet Hasan Bey tarafından düzenlenmiştir.

Bu türküler, ilk olarak "Berlin Eski Tarih, Etnoloji ve Antropoloji Cemiyeti"nin yayın organı olan Zeitschrift für Ethnologie, Jahrg. 1904, Heft 2, s. 177-202'de, "Einige Türkische Volkslieder aus Nordsyrien und die Bedeutung Phonographischer Aufnahmen für die Volkerkunde" (Kuzey Suriye'den Birkaç Türk Halk Türküsü ve Etnoloji için Fonografik Kayıtların Önemi) başlığıyla neşredilmiştir.


Avedisoğlu Avedis - İslahiye

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"21748" kez görüntülenmiştir