Şadırvan (Uykudan Kalk)

Kitapta bulunan destanlar; isimsiz ve tarihsiz taş basmalardan ve Fatih Millet Kütüphanesi’nde bulunan, merhum Ali Emiri Efendi’ye ait yazma mecmualardan Muhtar Yahya Dağlı tarafından derlenip, Latin harflerine çevrilmiştir.

Destanlar 18 – 19. yüzyıllara aittir, Ramazan aylarında teravih namazını müteakip temcid vaktine kadar davulun refakatinde halka, eğlenme maksadıyla söylenmişlerdir.

Ayasofya Camisinin dış avlusuna Sultan 1. Mahmut tarafından yaptırılan şadırvan hakkındadır.

3. kıtada geçen “Hazret-i Sultan Abdülhamid’i” dizesi, anlattığı dönem 1. Mahmut dönemi olduğu için aslında “Hazret-i Sultan Mahmud’u” olmalıydı.

Kaynak: İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mani Katarları - Muhtar Yahya Dağlı


Muhtar Yahya Dağlı - İstanbul

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"3035" kez görüntülenmiştir