Battal Oğlu Ali'nin Ağıdı

Battal'ın oğlu Ali'nin vefatı üzerine nişanlısı tarafından söylenen ağıttır. (Kirveli'den Davud Ağa'nın karısı ağzından derlenmiştir.)

Dördüncü bendin başında şu açıklama vardır: "Nişanlı görmeğe gittiğini yad için bu kısmını söylemiş."

Kaynak: Anadolu Ağıtları - Ahmet Şükrü Esen


Ahmet Şükrü Esen - Bilinmiyor

"Zeynep Ceren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"3025" kez görüntülenmiştir