Sultan Aziz (Beni Tahttan) 1

Sultan Aziz'in makasla bileklerini keserek kendini öldürmesi üzerine genel üzüntüyü anlatır bu türkü. Türküde adı geçen Yusuf, Sultan Aziz'in şehzadesidir. Sultan Aziz'in ölümü 1876 olduğuna göre türkü de yüz yıllık demek oluyor. Bu olay üzerine saz şairleri de şiirler söylemişlerdir. Türkünün ilk bölümleri Sultan Aziz'in ağzından söylenmektedir.

Kaynak: Evlerinin Önü - Cahit Öztelli


Tahsin Nahit - Çankırı

"Zeynep Ceren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"3244" kez görüntülenmiştir