Ali'min Bindiği Taylar

Bu havalar, "kadınlar çapa çapalarken veya afyon sakızı alırken, söylemek için kadınların kendi aralarında ibda ettikleri" havalardır.

Cahit Öztelli "Evlerinin Önü" adlı araştırmasında türküyle ilgili şu notu düşmüş:

"Güveyi girdiği gece ölen gencin, gelinin ağzından söylenmiş ağıttır. Çok yaygındır."


Fethiye Korkmaz - Ilgın

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"11422" kez görüntülenmiştir