Alaylar Alaylar Top Top Alaylar

Bu türkü Sinop'ta bayramlarda iki kafile halinde karşılıklı söylenir. Türkü bitince birinci kafile ikinci üzerine hücum ederek hangi isim söylenmiş ise onu alırlar. Kadınlar tarafından söylenir.


İstanbul Belediyesi Kons. - Sinop

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"15236" kez görüntülenmiştir