Besmeleylen Biz Yangına Kalkarız

Bu türküyü eskiden İstanbul'da tulumbacılar yangına giderken söylerlermiş. Bu türkü halkçılık nokta-i nazarından mühimdir. (Halk Türküleri, İstanbul Konservatuvarı Neşriyatından Kitap: 13, 1930)


İstanbul Belediyesi Kons. - İstanbul

"Evren Seçkal" tarafından gönderilmiştir ve
"7639" kez görüntülenmiştir