Aşık İbrahim (Konya - 1875)

Konya'nın Altınçeşme mahallesinde H. 1290'da doğan Aşık İbrahim, 1351 yılında ölmüştür (M. 1875-1934). Nazenin (Bektaşi) tarikatından olup katiplikle geçinirdi.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl