Aşık Haydar (Konya - 1866)

Konya'nın İsmil köyünde H. 1282'de (M. 1866) doğan Aşık Haydar, rençberlikle geçinirdi ve Nazenin (Bektaşi) tarikatındandı. H. 1339'da (M. 1920) vefat etmiştir.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl