Aşık Mehmet (Konya - 1858)

Konya'nın Yunusoğlu mahallesinde doğan Aşık Mehmet, H. 1274-1336 (M. 1858-1920) yılları arasında yaşamıştır. Nazenin (Bektaşî) tarikatından olup imamlıkla geçinirdi. Hem saz çalar hem âşıklık ederdi.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl