Aşık Rıza (Konya - 1853)

Safderi'nin beş yaş küçük kardeşi olan Aşık Rıza'nın doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemekle birlikte Gazimihal tarafından 1853, Halıcı tarafından 1854 tarihinde doğmuş olabileceği belirtilmiştir. Mevlevî tarikatından olan Aşık Rıza, sazıyla diyar diyar gezmiştir. Üçler mezarlığında medfundur.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl; Konya Sazı ve Türküleri, Mehdi Halıcı