Apalızade Rıza (Konya - 1849)

H. 1265-1325 (M. 1849-1910) yılları arasında yaşamıştır. Nazenin (Bektaşî) tarikatına mensup olup, katiplik yapardı. Konya'da Şems mezarlığına medfundur.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl