Aşık Selim (Konya - 1849)

Konya'nın Tekke mahallesinde doğmuştur. H. 1265-1326 (M. 1849-1911) yılları arasında yaşamıştır. Nazenin (Bektaşî) tarikatına mensup olup, kasaplık yapardı.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl