Aşık Ömer (Konya - 1839)

H. 1255-1325 (M. 1839-1910) yılları arasında yaşayan Aşık Ömer Mevlevî tarikatındandı ve rençberlikle geçinirdi.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl