Aşık Hikmeti (Konya - 1820)

Aşık Hikmeti'nin asıl adı Mehmet'tir. H. 1235-1315 yılları arasında yaşamıştır (M. 1820-1899). Çaybaşı'nda otururdu. Hicaz divanının "Saflı yolu" usulünü pek güzel çalardı. Tarikatı Mevlevî, sanatı kol uşaklığı idi.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl