Aşık Deli Mehmet (Konya - 1836)

Konya'nın Uluırmak mahallesinde H. 1251 yılında doğup aynı şehirde H. 1310'da ölmüştür (M. 1836-1894). Rençberlikle geçinirdi, tarikatı Mevlevîlik idi. Sadreddin Çelebi zamanında yetişmiştir.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl