Aşık Mehmet (Koraçor) (Konya - 1835)

Mahlası Koraçor olan Aşık Mehmet, Konya'da H. 1250-1310 (M. 1835-1894) yılları arasında yaşadı. Çiftçilikle geçinirdi.

Kaynak: Konya'da Musiki, Mahmut Ragıb Gazimihâl