Aşık Hacı (Kırıkhan - 1883)

Aşık Hacı Hatay'ın ünlü bir şairidir. Kırıkhan'ın Ceylanlı köyünde 1883 yılında doğdu. Birinci Umumi Harp'te Çanakkale savaşlarında yararlık gösteren bu kahraman köylü şimdi köyünde çiftçilikle uğraşmaktadır.

Gurbete giderken söylediği türkü ile turnalara ve feleğe hitabı halk şiirimizin güzel örneklerindendir.

Kaynak: Hatay Halk Şairleri, Ziya Kılıçözlü, 1948, s. 29