Ali Orhan Dağlı (Celaliye - 1930)

1930'da Celaliye'de doğdu. Öğrenimi sürdürmek için Ankara'ya gitti. Türk Ocağı'na gidip gelmeye başladı. Burada Ferruh Arsunar'ın çalıştırdığı halk müziği topluluğuna katıldı. 1954'te İstanbul Radyosu'nun açtığı sınavı kazandı. Yurttan Sesler Korosu'nda çalıştı. İstanbul Radyosu'nda çalıştığı 12 yıl içinde saz sanatçılığının yanı sıra grup ve topluluk şefi olarak da hizmet verdi. Radyo çalışmalarının dışında Beylerbeyi Kültür Cemiyeti, Üsküdar Musiki Cemiyeti, Cağaloğlu Özel Musiki Konservatuvarı, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde çeşitli müzik çalışmalarına katıldı. 1975'te kurulan İstanbul Üniversitesi Halk Müziği Topluluğu'nu çalıştırdı. Üniversiteler arası yarışmalarda derece ve ödüller aldı. 1966'da TRT'den emekli oldu. 1976'dan bu yana İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Evli, üç çocuk babası.

(İstanbul Radyosu: Anılar, Yaşantılar)