Aşık Necef (Azerbaycan - 1902)

20. yüzyıl âşıklarındandır. 1902'de Tovuz bölgesinin Almerdanlı köyünde doğmuş; 1947'de 45 yaşlarında iken vefat etmiştir.

Koşma şeklinde söylemiş olduğu şiirlerinde çok başarılı olan Necef, güzellemeleri ile tanınıp sevilmiştir.

Ta ki ölenecen olasan cavan,
Süresen dövranın bir neçe zaman,
Yanag gül gönçesi, üz mah-i taban,
Güdretden gaşları gelemkar ola.

Sevgilinin peşinden koşan, ona şiirler söyleyen Necef zaman zaman onu meclisine davet eder. Fakat sevgilisi ona bir türlü yaklaşmaz. Bu hususu çeşitli şiirlerinde işleyen Necef bir dörtlüğünde şöyle demektedir.

Efsane sevmişem sen bi-mürveti.
Kesibsen Necef'den hoş mehebbeti,
Elin mezemmeti, dostun töhmeti,
Yetirer derdimi yüze, gelmesen.

Halk şiirinde mühim bir yer tutan turna motifini de işleyen Necef içtimaî konularda da şiirler söylemiştir. «Deyirmanda» redifli koşması bunun en güzel örneğini teşkil etmektedir.

Kaynak: Himmet Elizade, Azerbaycan Aşıkları II, Bakü 1930, 188-200; Sazım Sözüm, Bakü 1978, 90-94.