Aşık Memmedağa (Azerbaycan - Bilinmiyor)

20. yüzyıl âşıklarındandır. Şamahı bölgesindendir. Daha çok geraylı ve koşma şekillerinde söylemiştir.

Azerbaycan'ı çeşitli yönleriyle anlatan Memmedağa'nın şiirlerinde coşkun akan seller, pınarlar, dağlar, ovalar, ırmaklar çok akıcı bir üslupla anlatılmıştır.

İlham alıb bu dövrandan,
Kökle sazı sus bir an,
Sesin gelsin gah Muğan'dan,
Gah da Mil'd'en ayrılmasın.

Şiirlerinde ilim ve tekniğin yardımıyle aya ve güneşe yükselmek, ovaları güllük gülistanlık görmek gibi arzuları bulabiliriz. Bir başka ifadeyle şiirlerinde de 20. yüzyıl insanının arzu ve isteklerine cevap verebilmiştir.

Memmedağa siyasî konularda da şiirler söylemiştir.

Kaynak: Sazım Sözüm, Bakü 1978, 123-125.