Aşık Ekber (Azerbaycan - 1933)

20. yüzyıl âşıklarındandır. 1933 yılında Tovuz bölgesinin Bozalganlı köyünde doğmuştur. O, âşıklık sanatını Gedir İsmayılov'dan öğrenmiş olup, halk şiirinin hemen hemen bütün şekillerinde söylemiştir. Şiirlerinde daima iyilikten yana olan Ekber bir dörtlüğünde bu durumu şöyle dile getirmektedir:

Dünyada gözüm yoh le'l olsa içi,
Neyime gerekdir mirvari, inci,
Üreyin sadlığı, gözün sevinci,
Ömre ağ günlerin gelmesindendir.

O, tabiat konusundaki şiirlerinde de başarılıdır. «Göy Göl» ve «Size deyim» redifli koşmalarında bu yöndeki başarılarını görebiliriz.

Açılıb gızıl güller,
Bülbülün hevesi gelir,
Ucalıb Morov dağında,
Çobanın neğmesi gelir.

Ekber halk şiirinin her dalında söyleyebilen usta bir âşık olup iki şiir kitabı yayımlanmıştır.

Kaynak: Azerbaycan Aşıgları ve El Şairleri II, Bakü 1984, 507 - 514; Sazım Sözüm, Bakü 1978, 112 - 116.