Aşık Garip (Tebriz - Bilinmiyor)

Yaşamına ilişkin somut bilgi bulunmamaktadır. Aşık Garip ile Şah Senem adlı hikayeden hareketle Tebrizli olduğu ve Kafkasya'dan Ortadoğu'ya dek birçok yeri dolaştığı varsayılır. Buna bağlı olarak da 16. yüzyılın 2. yarısında yaşadığı düşünülmektedir.

Aşık Garip ile Şahsenem hikayesine göre asıl adı Resül'dür. Varlıklı bir insan olan babasının ölümünden sonra kalan mirası har vurup harman savuran Resül, hiçbir iş yapamadı. Sonunda bir aşığa çırak oldu ve bağlama çalmayı öğrendi. Bağlama çalmayı öğrenmesi Garip için yaşamında bir dönüm noktası oldu.

Düşünde gördüğü Şahsenem'i aramak üzere yol düştü ve Tiflis'e vardı. Şahsenem'in babası kızını vermek istemedi. Ancak sonra bu düşüncesinden vazgeçerek evlenmelerine izin verdi.

Hikayenin gerçekdışı gibi görünmesine karşın, Aşık Garip'in dolaştığı yerlere ilişkin söylediği türkülerden yola çıkarak gerçek yanının da olabileceği düşünülmektedir.

Kaynak: Ozanlar.eu